ตารางเรียน Packethunter.net ประจำปี 2021

หมายเหตุ : การจะลง Engineer Course ของ Mikrotik ได้ จะต้องสอบ MTCNA ผ่านก่อนเท่านั้นนะครับ !!

 

กุมภาพันธ์ 2021 

MTCNA [Mikrotik Certified Network Assicoate] : วันจันทร์ที่ 15  – วันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2021

MTCRE [Mikrotik Certified Routing Engineer] : วันพฤหัสบดีที่ 18 – วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2021

MTCWE [Mikrotik Certified Wireless Engineer] : วันเสาร์ที่ 20 – วันอาทิตย์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2021

 [ขั้นตอนการลงทะเบียน]


มีนาคม 2021 (เดือนแห่ง Wireless)

UNIFI Course [Ubiquiti Enterprise Wireless Admin] : วันเสาร์ที่ 13 – วันอาทิตย์ที่ 14 มีนาคม 2021 [ไม่มีการสอบ Certified]

MTCEWE [Mikrotik Certified Enterprised Wireless Engineer] : วันศุกร์ที่ 19 – วันอาทิตย์ที่ 21 มีนาคม 2021 

[ขั้นตอนการลงทะเบียน]


เมษายน 2021 (เดือนแห่ง Security)

MTCTCE [Mikrotik Certified Traffic Control Engineer] : วันเสาร์ที่ 17 – วันอาทิตย์ที่ 18 เมษายน 2021

MTCSE [Mikrotik Certified Security Engineer Engineer] : วันเสาร์ที่ 24 – วันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2021

[ขั้นตอนการลงทะเบียน]


พฤษภาคม 2021

MTCNA [Mikrotik Certified Network Assicoate] : วันศุกร์ที่ 14 – วันอาทิตย์ที่ 16 พฤษภาคม 2021

UNIFI Course [Ubiquiti Enterprise Wireless Admin] : วันเสาร์ที่ 22 – วันอาทิตย์ที่ 23 พฤษภาคม 2021  [ไม่มีการสอบ Certified]

[ขั้นตอนการลงทะเบียน]


มิถุนายน 2021

MTCRE [Mikrotik Certified Routing Engineer] : วันเสาร์ที่ 12 – วันอาทิตย์ที่ 13 มิถุนายน 2021

MTCWE [Mikrotik Certified Wireless Engineer] : วันเสาร์ที่ 19 – วันอาทิตย์ที่ 20 มิถุนายน 2021

[ขั้นตอนการลงทะเบียน]


พฤศจิกายน 2021

  

MTCNA [Mikrotik Certified Network Assicoate] : วันจันทร์ที่ 8 – วันพุธที่ 10 พฤศจิกายน 2021

MTCRE [Mikrotik Certified Routing Engineer] : วันจันทร์ที่ 15 – วันอังคารที่ 16 พฤศจิกายน 2021

MTCEWE [Mikrotik Certified Enterprised Wireless Engineer] : วันพุธที่ 17 – วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤศจิกายน  2021

[ขั้นตอนการลงทะเบียน]