ตารางเรียน Packethunter.net ประจำปี 2020

กรกฏาคม 2020

วันพฤหัสบดีที่ 23 – วันเสาร์ที่ 25 ก.ค. 2020 : MTCNA Mikrotik Certified Network Assicoate [ลงทะเบียน]


สิงหาคม 2020

วันพฤหัสบดีที่ 20 – วันศุกร์ที่ 21 ส.ค. 2020 : MTCRE Mikrotik Certified Routing Engineer [ลงทะเบียน]

วันเสาร์ที่ 22 – วันอาทิตย์ที่ 23 ส.ค 2020. : MTCWE Mikrotik Certified Wireless Engineer [ลงทะเบียน]


กันยายน 2020

วันพฤหัสบดีที่ 10 – วันเสาร์ที่ 12 ก.ย. 2020 : MTCNA Mikrotik Certified Network Associate [ลงทะเบียน]

วันพฤหัสบดีที่ 24 – วันศุกร์ที่ 25 ก.ย. 2020 : MTCUME Mikrotik Certified User Management Engineer [ลงทะเบียน]


ตุลาคม 2020

วันพฤหัสบดีที่ 8 – วันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2020 : MTCTCE Mikrotik Certified Traffic Control Engineer [ลงทะเบียน]

วันพฤหัสบดีที่ 15 -วันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2020 : MTCSE Mikrotik Certified Security Engineer Engineer [ลงทะเบียน]


พฤศจิกายน 2020

วันเสาร์ที่ 7 – วันอาทิตย์ที่ 8 พฤศจิกายน 2020 : MTCRE Mikrotik Certified Routing Engineer [ลงทะเบียน]