หลักสูตร Ubiquiti Enterprise Wireless Admin (บรรยายเป็นภาษาไทย)

หลักสูตรอบรมพร้อมสอบ Certified สอนโดย อาจารย์ ที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทแม่ ให้เป็นคนสอนประจำประเทศไทย (Certified Trainer)

เป็นการบรรยายร่วมกันจากอาจารย์ทั้ง 3 ท่าน คือ อ.ตะวัน ทองพุก, อ.ศุภเดช สุทธิพงศ์คณาสัย และ อ.พงษ์พิพัฒน์ ธัญวิรภาพ ซึ่งเป็น Certified Trainer และ Certified Ubiquiti Enterprise Wireless Admin (UEWA) ดังนั้นสิ่งที่ท่านจะได้รรับจากคอร์สครั้งนี้ จะไม่เพียงแต่การบรรยายที่เป็นภาษาไทยเป็นเนื้อหาหลักสูตรมาตรฐานจาก Ubiquiti โดย Certified Trainer เท่านั้น แต่ยังจะได้รับการ coach และถ่ายทอดประสบการณ์ในการนำเนื้อหาไป implement งานจริง โดย Certified UEWA ทั้งสองท่านอีกด้วย

หลักสูตร Ubiquiti Enterprise Wireless Admin (UEWA) เนื้อหาจะสอนเกี่ยวกับการออกแบบและการจัดการเครือข่ายไร้สายในระดับ Enterprise ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ โดยจะปูพื้นฐานความรู้จะระดับพื้นฐาน จนไปถึงระดับสูงหรือ Enterprise ให้ ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ พร้อมให้เกร็ดความรู้ และจะจุดสำคัญ ที่ควรระวังในการติดตั้งและออกแบบให้ง่ายต่อการดูแล

โดยในการอบรมจะมีทั้งสองส่วนคือ ภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ โดยใช้โปรแกรมควบคุมระบบไร้สายด้วย UniFi Controller และใช้ตัวขยายสัญญาณ(Access Point )รุ่น UAP 802.11ac, 2nd-Gen ในการฝึกปฏิบัติ ให้ท่านได้ฝึกจนชำนาญและเข้าใจ จนสามารถนำไปใช้งานได้จริง และที่สำคัญในการอบรมครั้งนี้ จะมีกรณีศึกษาจากอาจารย์ผู้เชียวชาญมาให้คำแนะนำแนวทางในการออกแบบเครือข่าย ให้ท่านโดยท่านไม่ต้องมาเริ่มต้นเอง สามารถเรียนลัดจากทีมงานที่มีประสบการณ์การออกแบบและการติดตั้ง พร้อมวิธีการพูดคุยกันลูกค้าให้ได้เหมาะสม

สถานที่อบรม : ศูนย์อบรม สภาคริสตจักรในประเทศไทย (CCT)
แผนที่ : https://goo.gl/maps/jjwvMCxW8n12
วันอบรม : ศุกร์.6 - เสาร์.7 เมษายน 2561 เวลา 9.00-17.00

อุปกรณ์ที่ต้องนำมาในวันอบรม:
1. Notebook 1 เครื่อง (ได้ทั้ง Mac และ Windows)
2. สายแลนความยาวประมาณ 2 เมตร  3 เส้น (ควรเป็น Cat5e หรือ Cat6)

ค่าลงทะเบียน : 14,500 บาท/ท่าน (บริษัทสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ 200%)

รับเพียง 40 ท่าน และ waiting list จำนวน 5 ท่านกรณี 40 ท่านแรกสละสิทธิ์เท่านั้น จะมีการประกาศชื่อเพื่อ Update เป็นระยะๆครับ

ชำระโดยการโอนเข้า
บัญชีธนาคาร กสิกรไทย เลขที่ : 025-822481-7
ชื่อบัญชี : น.ส. ชุติมณฑน์ อัศวทวีกุล
หรือชำระผ่าน PromptPay ตาม QR Code ด้านข้างนี้

ลงทะเบียน และ แจ้งยืนยันการโอนค่าอบรมได้ที่ : https://goo.gl/oGrXeJ

ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณกุ๊ก
Line ID : @packethunter
URL : http://line.me/ti/p/%40bdc7146y

WLAN Fundamentals

 • Wave Properties
 • Unlicensed Radio Spectrum
 • Channel Operation
 • Regulatory Bodies & EIRP
 • WLAN Standards
 • Wireless Access Methods
 • Network Equipment
 • Lab: Install & Setup UniFi Controller

WLAN Planning

 • Application Overview
 • Wireless Technology Coverage and Channels
 • Cell Channel Assignments
 • Lab: Cell Size & Channel Availability
 • Noise
 • Lab: Constellation Charts & MCS Rates
 • Signal-to-Noise Ratio
 • Lab: Calculate SNR and Signal %
 • Airtime, Capacity and Density Lab: Airtime, Capacity & Throughput
 • AP-Client Forecasting
 • Lab: Airtime, Capacity & Required UAPs
 • Mixed vs. Greenfield Networks
 • Airtime Fairness
 • Density

Deployment

 • Site Surveys
 • Lab: Maps & Device Identification
 • Power-over-Ethernet (POE) & Wiring
 • Device Forecasting
 • Lab: UniFi Network Planner
 • Spectrum Analysis
 • Lab: Spectral Analysis
 • Client WLAN Scanning
 • Lab: Client WLAN Software
 • Overlap
 • Minimum RSSI
 • Lab: Band-Steering & Minimum RSSI
 • Mounting UAPs
 • Benchmarking
 • Lab: Secure Shell Access
 • Lab: iPerf Benchmarking

 

Basic Adoption & Configuration

 • Multi-Site
 • Lab: Site Management
 • Device Discovery & Adoption
 • WLAN Groups
 • Service Set Identifiers
 • Security
 • Virtual LANs
 • User Bandwidth Groups
 • Zero-Handoff Roaming
 • Lab: Configure WLAN Groups

Analytics

 • Statistics
 • Events, Alerts & Support

Advanced Management

 • Layer-3 Adoption
 • L3 Adoption via UniFi Discovery Tool
 • L3 Adoption via Secure Shell
 • Secure Shell Connection
 • L3 Adoption via DNS
 • Domain Name Service
 • L3 Adoption via DHCP Option
 • Dynamic Host Configuration
 • Protocol
 • Lab: Layer-3 Adoption
 • Cloud Hosting
 • Lab: UniFi Cloud
 • Wireless Uplink
 • Lab: Wireless Uplink

Guest Networks, Portal & Hotspot

 • Guest Policies and Access Controls
 • Guest Portal
 • Hotspot Manager & Vouchers
 • Payment Integration
 • Portal Customization
 • Lab: Guest Portal & Hotspot