ตารางเรียน Packethunter (Feb – Apr 2023)

หมายเหตุ : การจะลง Engineer Course ของ Mikrotik ได้ จะต้องสอบ MTCNA ผ่านก่อนเท่านั้นนะครับ !!

 

 

MTCNA [Mikrotik Certified Network Associate]

วันศุกร์ที่ 24 – วันอาทิตย์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2566

เรียน 2 วัน [พร้อมสอบ Certified]

 


 

 

MTCRE [Mikrotik Certified Routing Engineer]

วันเสาร์ที่ 25 – วันอาทิตย์ที่ 26 มีนาคม 2566

เรียน 2 วัน [พร้อมสอบ Certified]

หมายเหตุ : การจะลง Engineer Course ของ Mikrotik ได้ จะต้องสอบ MTCNA ผ่านก่อนเท่านั้นนะครับ !!

 


 

The Art of VPN for Mikrotik RouterOS7

วันศุกร์ที่ 17 – วันอาทิตย์ที่ 19 มีนาคม 2566

เรียน 3 วัน [ไม่มีสอบ Certified]

หมายเหตุ : ควรมี MTCNA Certified หรือ มีความรู้ด้าน Network และ ใช้ Mikrotik อยู่แล้ว !!

  


 

MTCUME [Mikrotik Certified User Management Engineer]

วันเสาร์ที่ 22 – วันอาทิตย์ที่ 23 เมษายน 2566

เรียน 2 วัน [พร้อมสอบ Certified]

หมายเหตุ : การจะลง Engineer Course ของ Mikrotik ได้ จะต้องสอบ MTCNA ผ่านก่อนเท่านั้นนะครับ !!

 

[ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียน]


 

ติดต่อสอบถาม หรือขอใบเสนอราคาได้ที่

คุณจอย

[email protected] : https://lin.ee/packethunter