ตารางเรียน Packethunter 2022 (First Quarter)

หมายเหตุ : การจะลง Engineer Course ของ Mikrotik ได้ จะต้องสอบ MTCNA ผ่านก่อนเท่านั้นนะครับ !!

                      : ผู้เรียนต้องมีผลตรวจ ATK ก่อนเข้าเรียน ไม่เกิน 72 ชม.

 

กุมภาพันธ์ 2022 

 
 

MTCNA [Mikrotik Certified Network Assicoate] : วันจันทร์ที่ 7 – วันพุธที่ 9 กุมภาพันธ์ 2022  [ขั้นตอนการลงทะเบียน]

[SPECIAL COURSE] Mikrotik RouterOS7 : วันเสาร์ที่ 12 – วันอาทิตย์ กุมภาพันธ์ 2022 [รายละเอียด และการลงทะเบียน]  [ไม่มีการสอบ Certified] 

 


มีนาคม 2022

  

MTCRE [Mikrotik Certified Routing Engineer] : วันพฤหัสบดีที่ 10 – วันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2022

UNIFI Course [Ubiquiti Enterprise Wireless Admin] : วันพฤหัสบดีที่ 17 – วันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2022 [ไม่มีการสอบ Certified]

[ขั้นตอนการลงทะเบียน]


เมษายน 2022

  

MTCNA [Mikrotik Certified Network Assicoate] : วันพุธที่ 30 มีนาคม – วันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2022

MTCRE [Mikrotik Certified Routing Engineer] : วันพฤหัสบดีที่ 21 – วันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2022

[ขั้นตอนการลงทะเบียน]


พฤษภาคม 2022

 

UNIFI Course [Ubiquiti Enterprise Wireless Admin] : วันเสาร์ที่ 7 – วันอาทิตย์ที่ 8 พฤษภาคม 2022

[ขั้นตอนการลงทะเบียน]


 

ติดต่อสอบถาม หรือขอใบเสนอราคาได้ที่

คุณจอย

Email : [email protected]

[email protected] : https://lin.ee/9fwugal