ขั้นตอนการทำ Dynamic DNS บนอุปกรณ์ Mikrotik โดยใช้ Cloudflare Server แบบฟรีๆ

3472

อุปกรณ์ Mikrotik ทุกตัวจะมีบริการ Dynamic DNS ติดตั้งมาให้ฟรีพร้อมใช้งานโดยที่กับ Cloud ของ Server Mikrotik เอง แต่ทว่า .. ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา Mikrotik Cloud ก็ล่มหลายครั้งจน Network Engineer หลายๆท่าน เริ่มที่จะไม่ใช้บริการตรงนี้แล้ว หันไปใช้ DDNS เจ้าอื่นกันแทน เช่น No-ip หรือ DYNU แต่กลุ่มเหล่านั้นจะมีค่าใช้จ่ายในการใช้งานครับ

ถ้าอยากจะใช้งานฟรี เราสามารถใช้บริการของ Cloudflare มาทำระบบ Dynamic DNS ตรงนี้แทนได้ แต่ว่า มันไม่ได้มี Service บริการตรงนี้เฉพาะ เราจำเป็นที่จะต้องใช้ทั้ง Cloudflare API และ Mikrotik Script ในการทำงานร่วมกัน

ในคลิปนี้ ผมได้สอนวิธีการแบบ Step by Step ในการใช้บริการ Dynamic DNS ของ Cloudflare บนอุปกรณ์ Mikrotik ให้ครับ

ข้อมูลต่างๆในคลิปสามารถเอาได้จากที่นี่ครับ

คำสั่งสำหรับเรียก Cloudflare API ผ่าน CURL เพื่อดึงค่า Record ID


curl -X GET “https://api.cloudflare.com/client/v4/zones/ZONE_ID/dns_records?name=SUB_DOMAIN” \
-H “X-Auth-Email: [email protected]” \
-H “X-Auth-Key: YOUR_API_KEY” \
-H “Content-Type: application/json”


 

Link สำหรับ Mikrotik Script ของคุณ ChrisG661

https://gist.github.com/ChrisG661/ec88d2b277667a1cda0df70244c314c8

อ.ศุภเดช / Certified Mikrotik Trainer No. 600 MTCNA / MTCRE / MTCWE / MTCUME / MTCTCE / MTCIPv6E / MTCSE UEWA / DCNA / LNFT2 Expert in Mikrotik and UBIQUITI